Musikk for 12 Tandberg radioer og 24 musikere.

FRHF var til en viss grad representert under Nordland Musikkfestuke 2008 i Bodø. Billedkunstner og skulptør Harald Bodøgaard
(Galleri Bodøgaard)  hadde fått den ideen å fremføre en komposisjonen av den kanskje noe kontroversielle amerikanske
komponisten John Cage (1912 - 1992). Komposisjonen 'Imaginary Landscape No. 4' ble skrevet/komponert i 1951 for 12 radioapparat
og 24 musikere. Dette innebærer  at en musiker betjener søkeren og søker over bandet etter oppsatte "noter" mens
den andre varierer volumkontrollen dette også etter "noter". Harald Bodøgaard fant ut at man samtidig skulle hylle en av Bodø by's
store sønner nemlig industrigiganten Vebjørn Tandberg, og at hele komposisjonen skulle fremføres utelukkende på Tandberg radioer.

Her kom Fauske Radiohistoriske Forening m/Nord-Norsk Radiomuseum inn med assistanse til teknisk opplegget og utlån av en del
radioapparat. Musikkverket som ble fremført ved midnatt , startet ved at et utdrag av John Cage's biografi  ble sendt på morse ut i salen.  

Fremmøtet av interesserte var godt  selv med et ugunstig starttidspunkt. Mange uttrykte undring men også positive reaksjoner over det
fremførte, likeledes var kritikken i lokal presse var også til å leve med.

                                                                    
                                                                                   Oppmontering og forberedelser:  


                                      

                                       Et lydhørt publikum under selve "midnattskonserten". I midten sees kunstnerens skulptur "Himmelspel".                                       
                                                                        

Tilbake til forsiden.