Byvandring i Vebjørn Otto Tandberg'  fotspor.  

  Som en liten markering av 100 års dagen for Vebjørn Tandberg` fødsel, foretok vi en liten vandring
  til historiske steder i Bodø med relasjon til ham.

Vi tittet først på Tandberg gården hvor han ble født 16.09.1904 og hvor hans far drev manufakturforretning,
Tandberg navnet er fremdeles beholdt på ei av dørene.      
 

 Vi dro videre til en liten park like ved Tandberg gården. Den hadde på dette tidspunktet intet navn, men
 det ble argumentert for å få den assosiert til Tandberg navnet. Argumentene førte ikke frem og parken
 fikk senere navnet  "Anna Benoni" parken.

Turen gikk videre til en statue som står utenfor byens nå nedlagte svømmehall. Statuen var i sin tid plassert
ved svømmebassenget i V.T. privatbolig i Oslo og ble gitt i gave fra V.T. til Bodø by i 1979.       
P.S. Statuen ble i 2006 satt opp utenfor Nordlandsbadet/Bodø Spektrum.                                                                         
                                                                                         
                        Fortsatte videre til Bodø kirkegård hvor vi besøkte Tandberg-familiens gravsted.

                                                                             Gravsted_a.jpg (404088 bytes) .
                                                                                          
Til slutt endte vi opp på Luftfartsmuseet. Etter en runde i den militærhistoriske delen samlet vi oss i museets
aula hvor Vidar Svendsen hadde proklamert en liten overraskelse.  Han innledet med noen anekdoter rundt
personen Vebjørn Tandberg og hans virke. Som rosinen i pølsa "avduket" han et eksemplar av Tandberg'
første radio "Tommeliten" (fra 1933).    
                                                                              
                                      Tommeliten_01.jpg (314502 bytes)   Tommeliten_04.jpg (452509 bytes)    Tommeliten_06.jpg (473066 bytes)   Tommeliten_a.jpg (358559 bytes)
                                                                                   (Klikk på bildene for større utgave)

Eksemplaret var velvilligst utlånt fra en person i distriktet. Denne perlen i radiohistorisk sammenheng er en liten
batteridrevet 2-rørs mottaker for lang- og mellombølge og utført i lakkert eik. Dette var et stort øyeblikk for oss alle
da ingen av oss før hadde sett aller minst berørt et slikt eksemplar.