Telefonens utvikling i Norge.

 


                                    Mange tvilte på telefonens nytteverdi. Næringslivet var skeptisk til å inngå  avtaler muntlig.
                                    Bell hadde likevel stor tro på telefonens muligheter. Han reiste rundt i USA og Europa for
                                    å demonstrere oppfinnelsen sin. Skepsisen til den nye oppfinnelsen var imidlertid stor i Norge.
                                    En typisk kommentar fra denne tiden beskriver telefonen som "....et morsomt leketøy helt
                                    uten praktisk betydning".

                                    Teknikken blir stadig bedre og Norge var telefonmessig et helt utmerket land. Ja, Norge var
                                    blant de beste i verden i 1894. Norge hadde 14 000 telefonapparater, hvilket var et apparat pr.
                                    140 innbyggere. I England var det bare et apparat per 400 innbyggere og i Frankrike så lite som
                                    ett pr 1600 innbyggere,  Norge lå med andre ord på Europatoppen.
                                             

  1880
  Norges første manuelle sentral i Christiania var en krysskinneveksler. Telefonistinnene satt opp forbindelsen mellom to
  telefoner ved å føre de to kontaktklemmene til samme skinne på vekslertavlen. Veksleren i Drammen (som første i verden)
  hadde et klaff-felt istedenfor krysskinner. Senere ble snorvekslere vanlig. Strømmen som overfører talen kommer fra et
  batteri i telefonapparatene.

  1886
  Multippelsystem tas i bruk på sentralen i Christiania for å kunne knytte til flere nummer.

  1893
  Telefonapparatene får mikrotelefon; høredelen og mikrofonen blir bygget sammen.

  1899
  Telegrafvesenet tar i bruk normaltypen, et forsøk på å innføre et standardapparat.

  1908
  Samtidig telegrafering og telefonering blir prøvd på telegraflinjen Narvik-Sandtorg.

  1912
  Ved hovedsentralen i Christiania kan hver sentralborddame nå alle 10 000 nummer i multippelen.

  1914
  De første sentralbatteri- sentralene åpnes i privatanlegg. Et fellesbatteri på sentralen erstatter lokalbatteriet
  i telefonapparatet.

  1918
  Telegrafvesenet tar i bruk sin første sentralbatteristasjon i Notodden, knutepunktet for nettet mellom
  Øst-, Sør- og Vestlandet.

  1919
  De første telefonforsterkerne tas i bruk på langlinjene fra Trondheim til Christiania, Bergen, Ålesund og Nord- Norge.

  1920
  Skien tar i bruk et rent automatanlegg som den første byen i Skandinavia. Automatikk erstatter menneskene ved sentralen.

  1922
  Luftlinjene på den viktige linja mellom Christiania og Drammen erstattes med landets første fjernkabelanlegg.

  1925
  Bærefrekvenstelefoni tas i bruk på strekningen Lillestrøm – Trondheim - Narvik. Med systemet kan tre samtaler
  overføres på en gang på den samme linja.

  1926
  Stavanger Telefonforening får landets første helautomatiske landsentral.

  1931
  En ny strømlinjeformet telefon utvikles av Elektrisk Bureau og blir forbildet for de fleste apparater fram til 1970-årene.

  1936
  Ekspedientfjernvalg innføres til sentralen i Bergen. Rikstelefondamene kobler seg automatisk til abonnenten uten å gå
  om betjeningen ved lokalsentralen.

  1953
  Koaksialkabel tas i bruk mellom Oslo og Gjøvik. Kabelen kan overføre 600 telefonsamtaler på en gang.

  1954
  Telefonkabel legges over Nordsjøen mellom Norge og England. En rikstelefonsamtale blir for første gang avviklet
  automatisk - abonnenter i Ski kan   ringe automatisk til Oslo. Raskere koordinatvelgere erstatter etter hvert
  rotasjonssystemene i automatsentralene.

  1958
  De første transistorene tas i bruk i spesielle telefonapparater for hørselshemmede.

  1966
  Prøvedrift med mobiltelefon begynner. Mobile radiostasjoner kan ringes opp over det offentlige telefonnettet.

  1967
  Transistorer tas for alvor i bruk i teleteknikken, både i telefonapparater, sentraler og linjeforsterkere.

  1971
  Den nordiske jordstasjonen i Tanum i Sverige formidler teletrafikk mellom Norden og USA over satellitt.

  1975
  Bildetelefon demonstreres i Oslo. Landets første datamaskinstyrte sentral settes i drift i Oslo.

  1977
  Den første telefonsamtalen over optisk fiberkabel i Norge.

  1980
  Televerket innførte tastafonen som standard apparat.

  1981
  Automatisk mobiltelefon (NMT) innføres på Østlandet.

  1985
  Telefonautomatiseringen blir offisielt fullført.

  1986
  Den første digitale sentralen tas i bruk.

  1994
  ISDN-tjenesten blir offisielt åpnet i Norge.

  1997
  Den 1. desember er alle sentralene i Norge digitale.