NRK Folkemottaker

Byggeår 1937 - 1939             (N. Jacobsens Elektriske Forretning, Oslo)
Rørbestykning 2x KC1, KL4
Frekvenser Lang- og mellombølge
Høyttaler Jensen permanent magnet
Kabinett/treverk Mørkebrun beiset bjerk
Spenninger Batteri 90 eller 120 volt og 1.5 volt
Antall produsert Ca. 24 000
Pris Kr. 80.-
Varianter 1939 - utgaven hadde rørene: 2x  1H5G og 1A5EG
Merknader Produsert for NRK av Radionette A/S og N. Jacobsens Elektriske A/S Oslo.
Prototypen hadde en stor "NRK" logo i messing over hele den runde høyttaleråpningen men man gikk bort fra dette i den endelige produksjons- utgaven. Kanskje fordi det altfor tydelig viste at dette var en mottaker ment for folket m.a.o. en lavprestisje radio. I stedet ble det en liten "NRK" logo på rammen av bakelitt rundt skalaen.
Ingen av fabrikkene fikk tillatelse til å sette sitt fabrikkmerke på et synlig sted
på apparatet. De fikk imidlertid feste et lite skilt på baksiden hvor det sto "Produsert av Radionette eller N. Jacobsens Elektriske Verksted A/S.
De fikk heller ikke lov å reklamere for produktet så det var  NRK som hadde
hele kontrollen.
Produksjonen av "Folkemottakeren" ble stanset i august 1939 og en ny
modell ble satt i produksjon nemlig "NRK Batterisuper". Denne gang var
kun Radionette A/S produsent og de fikk nå lov å prege sin logo på skalaen.